Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino > Historia ParafiiDzisiaj jest 22-10-2019 godzina 19:55:07

Historia Parafii

 

Ks. bp Sebastian Pelczar, ordynariusz przemyski, i ks. kanonik Klementowski w maju 1907 r. zakupili posesję przy ul. św. Jana 15, w dzielnicy Zasanie i aktem notarialnym przekazali ją na własność Towarzystwu Salezjańskiemu.
W latach 1909-11 wzniesiono dwupiętrowy zakład, a w 1912 r. rozpoczęto budowę kościoła wg. projektu architekta Mariusza Ceradiniego, profesora akademii w Turynie, w charakterystycznym dla naszych ziem tzw. gotyku nadwiślańskim (neogotyk).
W maju 1915 r. po usunięciu zniszczeń wojennych pierwszej wojny światowej, kontynuowano pracę z młodzieżą w zakładzie i otwarto internat dla sierot wojennych. W celu przygotowania ich do pracy zarobkowej założono szkołę Rzemieślniczą z działami: krawieckim i szewskim. W roku 1916 zostaje otwarta szkoła Organistowska, której pierwszym kierownikiem jest ks. Antoni Hlond (Chlondowski).
Po drugiej wojnie światowej w zakładzie otwarto sierociniec, który przetrwał do roku 1949, następnie wznowiono szkołę Organistowską, ta zaś istniała do roku 1963. Nowy kościół był poświęcony 18.11.1923 r. Aktu tego dokonał bp S. Pelczar i równocześnie ogłosił erygowanie parafii pw. św. Józefa, którą powierzył salezjanom. Dom zakonny erygowano znacznie wcześniej, bo 26.07.1907 r. Dnia 6.11.1927 r. ks. bp Anatol Nowak konsekrował ołtarz i kościół św. Józefa na Zasaniu.   

 

                                                                                         Kościół oo. Salezjanów