Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino > Historia OrkiestryDzisiaj jest 22-10-2019 godzina 19:55:17

Historia Orkiestry


Tradycja Salezjańskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Augustino" przy salezjańskiej parafii św. Józefa w Przemyślu sięga Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej założonej w 1916 roku. Po jej zlikwidowaniu przez ówczesne władze komunistyczne w 1963 roku, z większymi wzlotami i upadkami, orkiestra funkcjonowała w parafii pod różnymi nazwami. Jak każdy zespół amatorski przeżywa swoje lepsze i gorsze chwile, oraz ciągłą wymianę członków. Na początku lat osiemdziesiątych nastąpił znaczny rozwój Orkiestry, która funkcjonowała jako Ministrancka Orkiestra Dęta, ponieważ grali w niej sami ministranci i lektorzy parafii św. Józefa w Przemyślu. Opiekunem był w tym czasie ks. Kazimierz Skałka, a głównym nauczycielem Pan prof. Michał Lipczuk. Udało się do pomocy pozyskać kilku bardzo oddanych nauczycieli, którzy byli opiekunami poszczególnych sekcji. Oprócz Pana prof. Michała Lipczuka wielki wkład wnieśli: Pan prof. Jan Niemiec, Pani prof. Lucyna Kapłoniak, Pan prof. Jan Łaskarzewski, Pan prof. Ryszard Wachta i inni. Nie byłoby orkiestry bez nut, a więc bez pana Jana Piecucha, organisty naszej parafii i wychowanka Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, który ręcznie przepisywał zeszyty dla wszystkich grających tak z zestawami pieśni kościelnych jak i innych utworów, których kilkadziesiąt stanowiło stały repertuar Orkiestry (orkiestra liczyła w tym czasie ponad pięćdziesięciu grających). Do stałego kalendarza orkiestry należały wakacyjne wyjazdy szkoleniowe do Poznania, Krakowa czy Trzemeśni. Takie wyjazdy przyczyniały się z jednej strony do podnoszenia poziomu artystycznego a z drugiej do wielkiej integracji i poznawania piękna naszego kraju. Orkiestra swoimi występami uświetniała wszystkie uroczystości kościelne nie tylko w naszej parafii. Kilka lat temu do wznowienie orkiestry przyczynił się ówczesny proboszcz ks. Leszek Leś. Prowadzącymi byli: Pan Tomasz Jakubiuk i po jego wyjeździe, przez rok Pan Józef Cyrul. Na dzień dzisiejszy Młodzieżowa Orkiestra Dęta liczy 25 osób grających. Około 20 następnych, którzy przez naukę gry na poszczególnych instrumentach przygotowują się do włączenia w Orkiestrę. Od strony muzycznej nad orkiestrą dziś czuwa Pan prof. Zdzisław Strzępek, który prowadzi naukę gry z poszczególnymi członkami orkiestry oraz prof. Lucyna Kapłoniak, która prowadzi sekcję fletów. Jest problem z pozyskaniem następnych chętnych, którzy zajęliby się uczeniem poszczególnych kandydatów. Wielki wkład mają Panowie, członkowie dawnej Orkiestry którzy animują młodszych będąc wzorem postawy osobistej jak również wielkiego zaangażowania na rzecz rozwoju Orkiestry. Słowa wdzięczności wobec Pana prof. Zdzisława Strzępka, Pana Jana Piecucha, który dalej przygotowuje zeszyty i przepisuje poszczególne utwory, Pani prof. Lucyny Kapłoniak i panów: Antoniego Chachary, (gra z córką Izą – klarnet i synem Piotrem – saksofon altowy), Marka Chachary, Krzysztofa Cwenara, Darka Kulika, Mariusza Nowaka, Jurka Szczepanika, Stanisława Zaczyńskiego i Tadeusza Żurawskiego. Wyrazy wdzięczności za pomysł Panów, aby stworzyć stronę internetową naszej orkiestry. 

Ks. Kazimierz SKAŁKA